Logopedas

Logopedė Gitana Dūdienė teikia kvalifikuotą pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.

Logopedo darbo tikslas – laiku įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus bei padėti kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems vaikams įveikti ugdymosi sunkumus.

Logopedinių pratybų metu:
  atliekama artikuliacinio aparato mankšta;
  lavinama foneminė klausa;
  mokoma taisyklingos garso artikuliacijos;
  mokoma taisyklingo garsų tarimo bei diferencijavimo;
  mokoma žodžių garsinės analizės ir sintezės;
  tobulinama kalbos gramatinė sandara;
  formuojami regimieji erdvės ir laiko vaizdiniai;
  tikslinami smulkiosios motorikos judesiai;
  turtinamas žodynas;
  ugdoma rišlioji kalba.

Štai keletas patarimų, kurie padės lavinti kalbą:
  kalbėkite su vaiku kai žaidžiate gražia, taisyklinga kalba;
  dainuokite kartu ir ypač tas dainas, kurios turi vaizduojamųjų elementų;
  leiskite vaikui klausytis jo ausiai neįprastų garsų (lėktuvo skridimo, automobilio signalo pypsėjimo ir pan.);
  gausinkite vaiko žodyną prašydami pasirinkti (tegul paaiškina kodėl norėtų vieno ar kito daikto);
  kalbėkite apie reiškinius tuo metu, kai jie vyksta;
  klausykitės vaiko atidžiai, leiskite jam užbaigti savo mintį;
  jei vaikas pasako neteisingai, ištaisykite, bet jokiu būdu neverskite jo pakartoti;
  drauge su vaiku lipdykite, spalvinkite, karpykite, konstruokite (dirbant pirštukais sparčiau vystosi kalba).

Kalba vaikui būtina norint suprasti kitus ir būti suprastam. Kalboje gimsta sąmoninga mąstysena. Sutrikus kalbai, vaikas netenka galimybės visavertiškai bendrauti. Pradėjus lankyti mokyklą, kalbos sutrikimai trukdo mokytis skaityti, rašyti.