Apie mus

Panevėžio r. Ramygalos lopšelis – darželis „Gandriukas“ – bendrosios paskirties lopšelis – darželis, kurio steigėjas Panevėžio rajono savivaldybė.

Įstaiga įkurta 1945 metais. 1972 metų pavasarį įstaiga buvo perkelta į dabartines patalpas, esančias Sporto g. Nr. 23.

VIZIJA
Ramygalos lopšelis – darželis „Gandriukas“ – atvira pokyčiams, besimokanti organizacija, patraukli vaikui ir jo tėvams (globėjams) ugdymo institucija.

MISIJA
• Teikti 1,5 – 7 metų vaikams kokybišką ugdymą, užtikrinantį vaikų mokyklinę brandą;
• Formuoti atvirą vaikų bei pedagogų gebėjimus įkvepiančią kūrybinę aplinką;
• Plėtoti pozityvios tėvystės įgūdžius.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos dirba pagal atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą „Po gandriuko sparnu“. Priešmokyklinio amžiaus grupėje ugdymas vyksta vadovaujantis Bendrąja priešmokyklinio ugdymo(si) programa, naudojant „O-pa-pa“ mokymo priemones ir įgyvendinant tarptautinę ankstyvosios prevencijos programą „Zipio draugai“. Vaikams sudarytos sąlygos dirbti prie interaktyvios lentos. Nuo 2016 m rugsėjo pedagogai naudojasi elektroniniu dienynu. Lopšelyje-darželyje papildomai vaikai ugdomi ritminių šokių, krepšinio būreliuose. Vaikų tėvai- aktyvūs ugdymo proceso dalyviai.
Įstaigoje palankios sąlygos gamtosauginiam ugdymui, formuojamos aplinkosauginės nuostatos. 2016 m. mūsų darželis užėmė prizinę vietą respublikiniame edukacinių erdvių konkurse.
Lopšelis-darželis dirba nuo 7.00 val. iki 17.30 val. Vaikai į lopšelį-darželį priimami tėvams pateikus prašymą. Veikia 5 grupės: 1 lopšelio grupė (1,5-3 m. vaikai); 3 darželio grupės (3-5 m. vaikai); 1 priešmokyklinio ugdymo grupė (6-7 m. vaikai).
Tik visi kartu, draugiškai dirbdami ir maloniai bendraudami, padėsime vaikui jaustis saugiai, pasikliauti savimi, užaugti doram, mąstančiam ir laimingam žmogui.